KlantAlert & Privacy

KlantAlert & Privacy

Onze applicatie:
Privacy by Design

De applicatie van KlantAlert is ontwikkeld met “Privacy by Design”. Dat betekend (kort gezegd), dat uitsluitend essentiele informatie wordt verwerkt en opgeslagen. Informatie die niet noodzakelijk is voor het uitvoeren van het doel (attenderen op faillissementen), wordt niet verwerkt of opgeslagen.
Voor een uitleg over de werking en het aanduiden welke data daadwerkelijk wordt opgeslagen, kunt u onderstaande pagina bekijken:

KlantAlert & de koppeling met uw Klantenbestand

AVG en Algemene Voorwaarden

Op onderstaande pagina staan de belangrijkste gegevens over de verwerking van informatie, privacy/ AVG gegevens en onze algemene voorwaarden.

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Verwerkersovereenkomst (bestaande uit het Data Pro Statement en de Standaardclausules voor verwerkingen) en de Nederland ICT Voorwaarden 2014 van toepassing.

Wanneer u vragen heeft over één van deze documenten en/of procedures, neemt u dan contact met ons op!

Bekijk hier:

Delen van gegevens met derde partijen

KlantAlert verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.