Hoe werkt KlantAlert?

Hoe werkt KlantAlert?

De KlantAlert applicatie brengt een koppeling tot stand tussen uw klantenbestand en de officiële rechterlijke websites waarop organisaties dagelijks worden gepubliceerd die failliet worden verklaard of surseance van betaling aanvragen. Door deze directe koppeling is de KlantAlert applicatie in staat om u direct een melding te sturen via de mail wanneer er een match is met één van de organisaties in uw klantenbestand.

In deze melding staat duidelijk vermeld om welke organisatie het gaat en wie de aangewezen curator is incl. de juiste contactgegevens. Op deze manier kunt u direct handelen en productleveringen en/of diensten opschorten of stopzetten. U weet daarnaast direct wie de aangewezen curator is, zodat u contact kunt opnemen over openstaande vorderingen en/of geleverde producten.

Volledig naar uw wens in te richten!

Naast de melding bij een faillissement of aanvraag tot surseance van betaling, kunnen wij ook een melding sturen wanneer bedrijven in uw Regio of Sector failliet worden verklaard. Ook wanneer ontbindingen bij de KVK, fusies/splitsingen en wijzigingen in het bestuur van een organisatie worden geconstateerd kan dit d.m.v. een mail worden gemeld via de KlantAlert applicatie.

Afhankelijk van welke KlantAlert variant u kiest ontvangt u de daarbij behorende meldingen.